1. Cięciwa równoległa do średnicy jest odległaod biej o 9cm.Oblicz promień koła, wiedząc, że długość tej cięciwy jest równa 24cm.

2. Pole prostokąta KLMN jest równe 12cm kwadratowych, szerokość prostokąta stanowi 75% jego długości. Oblicz obwód i pole koła opisanego na tym prostokącie.

1

Odpowiedzi

2010-04-10T16:11:19+02:00
1.
Dane:
h = 9 cm (odl. średnicy od cięciwy)
c - 24 cm (cięciwa)

z Twierdzenia Pitagorasa :
h(do kwadratu) + (1/2 c)(do kwadratu) = r (do kwadratu)
9 (do kwadratu) + 12 (do kwadratu) = r (do kwadratu)
81 + 144 = r (do kwadratu)
225 = r (do kwadratu) / (wyciągamy pierwiastek)
r = 15

;)
4 2 4