Odpowiedzi

2010-04-10T17:17:15+02:00
Miejscowość,data

Szanowna Pani Dyrektor

W imieniu uczniów naszej placówki szkolnej chciałabym powiedzieć,że gdyby studenci mieli więcej swobody-nie byli zniewoleni-średnia ocen w szkole wzrosłaby o 50%.Po przeprowadzeniu ankiety statystyki dowodzą,iż uczniowie woleliby rozpoczynać zajęcia o godzinie 9:00 niżeli o 8:00,ponieważ byliby bardziej wypoczęci.Dobrze by było gdyby przerwy między lekcjami były dłuższe o co najmniej 5 minut w tym czasie można by odrobinę przyswoić wiadomości na następną lekcję. Uważam również że należałoby wprowadzić comiesięczny system wystawiania zachowania.Lepiej zachowujących się uczniów dowartościowałoby to,a gorszych zmobilizowałoby to do poprawienia ocen i zmienienia stosunków do przedmiotu i nauczyciela prowadzącego.Proszę o rozpatrzenie moich propozycji.
Z poważaniem
(imię i nazwisko)