1)auto jedzie ruchem jednostajnym z prędkością 72km/h,opory ruchu wynoszą 600 N.Jaką prace wykonał silnik w ciągu 1 min?

2) oblicz prace wykonaną przy rozciąganiu sprężyny o 5cm


3)oblicz pracę wykonaną podczas przesunięcia szafy o 2m jeżeli siła oporu wynosiła 100 N

1

Odpowiedzi

2010-04-10T16:15:00+02:00
1.
V=72km/h=20m/s
T=600N
W=?
t=60s
F-siła ciągu silnika
S-droga


Fw=0
F=T

W=F*S
S=V*t
W=F*V*t=720kJ

2. potrzebny jest współczynnik sprężystości sprężyny

3.
S=2m
T=100N
Zakładając że szafa przesuwana była ruchem jednostajnym :
W=T*S=200J