1.Wypisz o czym decydowało zgromadzenie ludowe
2.Napisz co rozumiesz pod pojęciem;
a) pryncypat
b) konsul
c) cenzor
3.Napisz jakie były granice cesarstwa rzymskiego
4.Wyjaśnij daty
a) 395 r
b) 31 r
c) 509 r
5.Napisz osiągnięcia Rzymu

1

Odpowiedzi

2010-04-10T16:22:30+02:00
1.podejmowało najważniejsze decyzje w państwie oraz wybierało urzędników
2.forma rządów ustanowiona przez Oktawiana Augusta zapewniająca pełną władzę władcy
konsulowie to dwaj najważniejsi urzędnicy którzy zwoływali senat i zgromadzenie ludowe a w trakcie wojny dowodzili armią
cenzor-zajmował się ustalaniem listy senatorów
4. 395r-podział imperium rzymskiego na część wschodnią i zachodnią przez Teodozjusza Wielkiego
31r-bitwa pod Akcjum
509r-wprowadzenie republiki
5. triumfy
forum romanum
drogi rzymskie
koloseum
akwedukty
domy bogatych Rzymian
termy
ołtarz Pokoju
świątynie
1 5 1