VII. Uważnie przeczytaj tekst a następnie odpowiedz na poniższe pytania:
Grupa sprzysiężonych ,która zaatakowała Belweder – nie osiągnęła swego celu. Podchorążowie nie uzyskali poparcia innych oddziałów polskich. Wielkim trudem, uniknąwszy osaczenia , przedzierali się przez plac Trzech Krzyży i Nowy świt. Większość wojska polskiego, wypełniając rozkaz swych dowódców pozostała wierna Konstantemu. Niemal wszyscy generałowie potępili „burdę młokosów”, co kilku z nich przypłaciło życiem. Na Starym Mieście oddziały powstańcze zyskały pełne poparcie ludu warszawskiego, który wyległ na ulice i stopniowo włączył się do walki. Wspólne działanie ludu i słynnych czwartaków doprowadziło do zdobycia Arsenału – głównego magazynu broni w stolicy.

1. Przedstaw trasę przejścia uczestników Nocy Listopadowej, wpisując w nawias
a. Nowy Świat. [...............] b. Belweder [..............]
c. Arsenał [................] d. Stare Miasto [..............]
2.Dlaczego większość wojska nie poparła powstańców. Zakreśl prawdziwą odpowiedź.
a. wojsko bało się osaczenia
b. pozostało wierne rozkazom dowódców
c. potępiło „burdę młokosów”
d. obawiało się o swoje życie

1

Odpowiedzi

2010-04-11T10:54:20+02:00