Odpowiedzi

2010-04-10T16:20:36+02:00
Bydgoszcz to duży ośrodek przemysłowy Polski północnej. Silnie rozwinięty jest przemysł maszynowy i elektromaszynowy, m.in. narzędzi i obrabiarek. Ponadto przemysł mięsny, papierniczy, gumowy, tekstylny, wytwórnia kabli. Znajduje się także duży ośrodek naukowy, siedziba 3 wyższych uczelni.
W mieście funkcjonują 2 teatry, opera i operetka, filharmonia. Co 3 lata odbywają się kongresy Musica Antiqua Europae Orientalis. Ważny węzeł komunikacyjny, port rzeczny na kanale Bydgoskim, lotnisko. Liczne obiekty sportowe: tor regatowy w Brdyujściu.
Zabytkami są: późnogotycki kościół farny z XV w., kościół Klarysek - wieczne spichlerze.