Zad.1
Pani powiedziała:Obliczcie iloczyny zapisanych liczb".Kamil wykonał obliczenia.Jaki błąd popełnił Kamil?Wpisz znaki działań,które wykonał Kamil.
2...3=5 0...3=3
5...3=8 4...3=7
7...3=10 1...3=4
8...3=11 10...3=13
Uzupełnij zdanie wyrazami:iloczyn,sumy
Kamil obliczył.............liczb,a nie ich..........
zad.2
Irenka ma 7 monet po 5 zł,Antoś ma 8 mone6t po 3 zł.Ile pieniędzy mają razem?
Co należy zmienić w tym zadaniu?


Odpowiedź:Irenka i Antoś mają razem......zł

NA PRAWDĘ DAJĘ NAJWIĘCEJ!! HELP/POMOCY

3

Odpowiedzi

2010-04-10T16:20:19+02:00
Pani powiedziała:Obliczcie iloczyny zapisanych liczb".Kamil wykonał obliczenia.Jaki błąd popełnił Kamil?Wpisz znaki działań,które wykonał Kamil.
2..+.3=5 0..+.3=3
5.+..3=8 4.+..3=7
7+...3=10 1.+..3=4
8..+.3=11 10..+.3=13
Uzupełnij zdanie wyrazami:iloczyn,sumy
Kamil obliczył......sume.......liczb,a nie ich..iloczyn........

zad.2
Irenka ma 7 monet po 5 zł,Antoś ma 8 mone6t po 3 zł.Ile pieniędzy mają razem?7*5=35

Co należy zmienić w tym zadaniu?


Odpowiedź:Irenka i Antoś mają razem..59....zł
2010-04-10T16:22:10+02:00
Wszędzie wpisz"+"
Kamil obliczył sumy liczb,a nie ich iloczyny
7*5zł+8*3zł=59 zł
Odpowiedź:Irenka i Antoś mają razem 59zł
należy zmienić to:Antoś ma 8 mone6t po 3 zł
na to: Antoś ma 3 monety po 2zl i 2 monety po 1 zł
Mam nadzieję że pomogłem ;D
licze na naj;D
2010-04-10T16:23:01+02:00
2+3=5 0+3=3
5+3=8 4+3=7
7+3=10 1+3=4
8+3=11 10+3=13
Kamil obliczył sumy liczb a nie ich iloczyny.

7x5=35 zł. [ pieniądze Irenki ]
8x3=24 zł. [ pieniądze Antosia ]
35 zł+24 zł = 59 zł.
Irenka i Antoś mają razem 59 zł.