Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T16:57:42+02:00
Zanieczyszczenie wód jest spowodowane głównie substancjami chemicznymi, bakteriami.Substancje organiczne i nieorganiczne występują w postaci roztworów.Najwięcej zanieczyszczeń do wód trafia razem ze ściekami oraz z odpadami komunalnymi i przemysłowymi.Zanieczyszczenia są zarówno niebezpieczne dla środowiska jak i dla człowieka,zanieczyszczenia wytwarzane przex człowieka są toksyczne dla organizmów wodnych.Problem zanieczyszczeń wody stanowi również rolnictwo poprzez stosowanie nawozów sztucznych w pobliżu rzek i innych zbiornikach wodnych.Nigdy nie bedziemy w stanie całkowicie zapobiec zanieczyszczeniu wody.Wraz ze wzrostem zaludnienia ziemi i z pojawianiem się dużej ilości zakładów przemysłowych wzrasta poziom zanieczyszczeń.