Oblicz ile energii należy dostarczyć do 4 kg miedzi aby jej temperature podnieś do 5 stopni C ?
Ciepło właściwe miedzi wynosi 35 J


Do ogrzania masy 100g pewnego matalu od 20 stopni do 100 stopni C konieczny był cieplny dopływ energii w ilości 2000 J Jaką wartość ma ciepło właściwe

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T17:37:57+02:00
ZAD.2.
m = 100 g=0,1 kg
T1 = 20 C
T2 = 100 C
delta T = 100 C - 20 C = 80 C
Q = 2000 J
cw= ?

Q = m*cw*delata T
cw = Q/m*delta T
cw = 2000 J/0,1 kg *80 C
cw = 250 J/kg*C
tym metalem jest srebro.

zad.1
m = 4 kg
cw = 380 J/kg *C ; cw z tabeli dla miedzi (w zad. masz źle zapisane)
T = ?
temp. masz podnieść do 5 C od jakiej temp.? czy o 5 C?

zastosuj wzór jak w 1 zad. i oblicz
Q = m*cw *delta T