1) Grzałka dostosowana do napięcia 12 V ma moc 300 W. Jaki jest jej opór, gdy pracuje? Czy gdy jest zima, jej opór jest taki sam, mniejszy czy maleje?

2) na opakowaniu czajnika elektrycznego napisano
"Moc do 2400W" . Mniejszym drukiem dodano, że taką moc czajnik osiąga przy napięciu 240 V. W rzeczywistości nikt jednak nie będzie czajnika podłączał do napięcia 240 V, ale 230 V, bo takie panuje w sieci elektrycznej w Polsce. Jaka jest naprawdę moc czajnika?
Przyjmij, że opór grzałki czajnika nie zmienia się przy tak niewielkich zmianach napięcia (a więc i temperatury grzałki).

1

Odpowiedzi

2010-04-10T17:02:01+02:00
Zadanie 1
U - napięcie = 12 V
P - moc = 300 W
P = UI = U²/R
R = U²/P = 12²/300 = 144/300 = 0,48Ω
Jest to opór pracującej grzalki , czyli ciepłej
Po ostygnięciu jej oporność się zmniejszy . Można to obliczyć z następującego wzoru Rt = Ro razy [1 + αr(t - to)]
Ro - oporność początkowa
Rt - oporność końcowa pracy
αr - współczynnik termiczny oporności dla materialu z którego jest wykonana grzalka
t - temperatura końcowa grzałki
to - temperatura początkowa grzalki
Ro = Rt/[1 + ar(t - to)]
Aby to obliczyć trzeba mieć powyższe dane
zad 2
P - moc czajnika = 2400 W
U - napięcie = 240 V
P = U²/R
R = U²/P = 240²/2400 = 57600/2400 = 24Ω
Faktyczna moc czajnika
P = U²/R = 230²/24 = 52900/24 = 2204,2 W
1 1 1