1.Ile energi odda otoczeniu 0,2kg wrzącej herbaty pozostawionej do chwili ostygnięca w pokoju o temperaturze20'C ?
Cw=4200 j/kg'C
2.Jaka jest masa ołowiu,który ogrzewając się od 20'C do 120'C pobrał energie 260kj?
Cw=130J/kg'C
3.Oblicz przyrost temperatury 4kg wrzącej wody która ogrzewając się zwiększyła swoja energie wewnątrzną o 84kj
Cw=4200j/kg'C
Prosze o pomoc daje naj wszystkie moje punkty,mile widziane wzory

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T12:09:03+02:00
1.Ile energi odda otoczeniu 0,2kg wrzącej herbaty pozostawionej do chwili ostygnięca w pokoju o temperaturze20'C ?
Cw=4200 j/kg'C
Q=m*Cw*ΔT
Q=0,2kg*4200 J/kg'C*(100'-30')
Q=840J*80
Q=67 200J=67,2 KJ
2.Jaka jest masa ołowiu,który ogrzewając się od 20'C do 120'C pobrał energie 260kj?
Cw=130J/kg'C
Q=260kJ
ΔT=100'
m=?
m=Q/Cw*ΔT
m=260kJ/[130J/kg*'C *100'C]
m=260 000Jkg/13 000J
m=20kg
3.Oblicz przyrost temperatury 4kg wrzącej wody która ogrzewając się zwiększyła swoja energie wewnątrzną o 84kj
Cw=4200j/kg'C
ΔT=?
ΔT=Q/Cw*m
ΔT=84 000J/[4200J/kg*'C *4kg]
ΔT=84 000J'C/16800J
ΔT=5'C
1 5 1