Odpowiedzi

2009-11-03T16:58:34+01:00
Panie Jezu Chryste, którego Sługa Boży Jerzy, kapłan i męczennik, obrał Ciebie wobec świata jako swego Pana i Króla, dając przykład swej heroicznej miłości Boga, Kościoła, kapłaństwa i Ojczyzny, spraw prosimy, byśmy pomni na Twe słowa: "wszystko co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili" - służyli Tobie, jako naszemu Królowi w bliźnich naszych, aż do męczeństwa wzgardzonej naszej miłości, bo Ty nią nigdy nie pogardzisz, ale ją uświęcisz. Wysłuchaj modlitwy nasze i wynieś na ołtarze wiernego Sługę Twego ks. Jerzego, aby znak jego zwycięstwa nad złośliwym wrogiem, stał się dla nas umocnieniem w walce z własnymi słabościami. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

2009-11-03T16:59:30+01:00
Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki

Boże nieskończenie dobry,
który obdarzyłeś swego sługę, ks. Jerzego Popiełuszkę,
łaską wierności kapłańskiemu powołaniu aż do męczeńskiej śmierci,
prosimy Cię słowami Papieża Jana Pawła II:
„Aby z tej śmierci wyrosło dobro,
tak jak z Krzyża Zmartwychwstanie”.
Spraw,
by ks. Jerzy, niezłomny obrońca praw Bożych i ludzkich,
dany Ojczyźnie naszej i światu
jako znak zwycięstwa miłości nad nienawiścią,
został wyniesiony do chwały ołtarzy.

Miłosierny Boże, udziel mi,
za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Jerzego,
tej łaski, o którą Cię gorąco proszę...............

Niech ofiara życia ks. Jerzego i jego wstawiennictwo u Ciebie
przyczyniają się do wzrostu chrześcijańskiej wiary,
jedności i pokoju w świecie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


* Wzięlam tą modlitwę z tygodnika Niedziela ;))
2009-11-03T17:12:51+01:00
Panie Jezu Chryste, którego Sługa Boży Jerzy, kapłan i męczennik, obrał Ciebie wobec świata jako swego Pana i Króla, dając przykład swej heroicznej miłości Boga, Kościoła, kapłaństwa i Ojczyzny, spraw prosimy, byśmy pomni na Twe słowa: "wszystko co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili" - służyli Tobie, jako naszemu Królowi w bliźnich naszych, aż do męczeństwa wzgardzonej naszej miłości, bo Ty nią nigdy nie pogardzisz, ale ją uświęcisz. Wysłuchaj modlitwy nasze i wynieś na ołtarze wiernego Sługę Twego ks. Jerzego, aby znak jego zwycięstwa nad złośliwym wrogiem, stał się dla nas umocnieniem w walce z własnymi słabościami. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.