1.Z prostopadłościennej drewnianej belki o wymiarach 20cm x 20cm x 200cm wytoczono kloc w kształcie walca o promieniu 10cm i wysokości 2m. ile procent objętości belki stanowią odpady przy wytaczaniu kolca. Przyjmij że pi=3,14.

Byłabym wdzięczna!:)

1

Odpowiedzi

2010-04-10T16:46:12+02:00
20cm x 20cm x 200cm
Vgr=Pp*H
V= 20*20*200
V=80 000cm^3
V=0,8cm^3

Teraz obliczamy objętość walca:
V=pi*r^2*H
V=100*200pi
V=20000pi
V=20000cm*3,14cm
V=62800cm^3
V=0,0628m^3

Różnica objętości:
Vgr - Vw= 80 000 - 62800 = 17 200cm^3

Proporcja %:
80 000 ---- 100%
17 200 ---- x
x=(17200*100):80000
x=21,5%
Odp:Odpady stanowią 21,5% belki.
1 4 1