1.Z prostopadłościennej drewnianej belki o wymiarach 20cm x 20cm x 200cm wytoczono kloc w kształcie walca o promieniu 10cm i wysokości 2m. ile procent objętości belki stanowią odpady przy wytaczaniu kolca. Przyjmij że pi=3,14.

Byłabym wdzięczna:)

3

Odpowiedzi

2010-04-10T16:31:45+02:00
A=20cm
b=20cm
c=200cm
v=abc=20²×200=80 000cm³

r=10cm
h=2m=200cm
v=πr²h=3,14×10²×200=62 800cm³

80 000=100%
62 800=x%
.............
x=62 800×100:80 000
x=78,5%
100%-78,5%=21,5% stanowią odpady
2010-04-10T16:32:54+02:00
Belka:
V=abc
a=20 cm
b=20 cm
c=200 cm

V=20*20*200
V=80000 cm³

kloc:
V=Pp*h
Pp=πr²
r=10 cm
h=2 m=200 cm

V=3,14*10²*200
V=62800 cm³


80000-62800=17200 cm³ <-- objętość odpadów

80000 cm³ - 100%
17200 cm³ - x%

x=17200*100/80000
x=21,5 %
2010-04-10T16:37:14+02:00
V prostopadłoscianu= abc
V prostopadloscianu=20*20*200
V prostopadloscianu=80000cm szesciennych

V walca = pi r do kwadratu*H
V walca=pi *10do kwadratu *200
V walca=pi * 100*200
V walca= 20000pi
v walca= 20000 * 3,14
V walca=62800cm szesciennych
V prostopadloscianu - V walca
80000-62800=17200cm szesciennych
80000-100%
17200-x
80000x=1720000 /80000
x=21,5 %
odp: odpady wynosza 21,5 %