Odpowiedzi

2010-04-10T16:43:57+02:00
W monarchii absolutnej calokowta wladze ma ponujay w kraju
2010-04-10T16:45:26+02:00
Monarchia polega na rządach , w krórych decydującą rolę odgrywa monarcha oraz sprawuje on rządy do końca swojego życia , a republika to rządy sprawowane przez organ wyłoniony na wyborach sprawujący przez określony czas.
2010-04-10T16:48:20+02:00
Monarchia absolutna-Monarcha pełnił władzę dożywotnio, samodzielnie lub wspólnie z organami typu doradczego lub ustawodawczego. Władza monarchy była dziedziczna lub wybieralna (elekcyjna).to forma rządów, w której monarcha skupia w swym ręku całą władzę
republika-forma ustroju demokratycznego w którym władza należy do narodu opiera się na obieralności władz,kadencyjności,niemożności dziedziczenia i podziale na władze ustawodawczą wykonawczą i sądowniczą