Uzasadnij słowa Jana Pawła II:
"Ludzki świat może może stać się bardziej ludzki tylko wówczas, gdy we wzajemne relacje wprowadzimy element przebaczenia. Przebaczenie świadczy o tym, że w świecie jest obecna miłość potężniejsza niż śmierć".
TAK NA JEDNĄ STRONĘ Z ZESZYTU PRZY PISANIU ODRĘCZNYM DOŚĆ DROBNĄ CZCIONKĄ

1

Odpowiedzi

2010-04-10T17:01:01+02:00
Miłość ma prowadzić do tworzenia świata "bardziej ludzkiego" . Przebaczenie świadczy o tym, że w świecie jest obecna miłość potężniejsza nuż grzech. Przebaczenie stanowi podstawowy warunek pojednania- nie tylko w stosunku Boga do człowieka, ale także w stosunkach wzajemnych pomiędzy ludźmi. Taka jest właśnie cecha miłosierdzia, którą encyklika podkreśla. taka też ma wymowę analiza przypowieści o synu marnotrawnym. Analogia, która pozwala zrozumieć samą tajemnicę miłosierdzia, głęboki dramat rozgrywający się pomiędzy miłością ojca a marnotrawstwem i grzechem syna. Dziedzictw, które otrzymał od ojca było pewnym zasobem dóbr materialnych, jednak ważniejsza była godność syna w domu ojca. Sytuacja, gdy utracił te dobra, musiała mu uświadomić tę straconą godność. W synu marnotrawnym poprzez całokształt sytuacji, w jakiej się znalazł an skutek grzechu, dojrzało poczucie utraconej godności. Ojciec marnotrawnego syna jest wierny swojemu ojcostwu, wierny tej swojej miłości. Ta wierność staje się w przypowieści gotowością przyjęcia go do domu. Ojciec jest świadom. że ocalone zostało zasadnicze dobro i dobro człowieczeństwa jego syna. To doświadczenia sprawia, że syn zaczyna widzieć siebie i swoje czyny w całej prawdzie; dla ojca z tego powodu staję się on dobrem szczególnym, że zapomina o całym złu, którego przedtem dopuścił się syn. Przypowieść ta wyraża w sposób prosty rzeczywistość nawrócenia. Przebaczenie jest najbardziej konkretnym wyrazem działania miłości i obecności miłosierdzia w ludzkim świecie. Przebaczenie jest silniejsze niż miłość, niż zdrada. Miłosierdzie nie jest więc litościwym współczuciem, tylko wielkodusznością, relacją miłości partnerskiej, w której dochdzi do wymiany opartej na godności człowieka i szacunku dla swojej osoby.