Dam naj!!! napisz artykuł prasowy na temat zbrodni katyńskiej. praca ma być w formacie a4. Może być na podstawie informacji z internetu ale nie przepisana całkowicie!!!! lub napisz przemówienie o zbrodni katyńskiej do przedstawicieli narodów w którym pokażesz iż zbrodnia ta przyniosła same niekorzyści,

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T17:46:21+02:00
Zbrodnia w Katyniu. Czy była nam potrzebna . ? Wymordowanie ogromnej liczby ludności bo około 8- 10 tys. Rozstrzelanie 14,7 tys. jeńców i 11 tys. więźniów, bez wzywania skazanych, bez przedstawiania zarzutów, bez decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia. Zlecenie rozpatrzenia spraw i podejmowania decyzji trójce w składzie: Wsiewołod Mierkułow (wpisany odręcznie prawdopodobnie przez Stalina powyżej skreślonego nazwiska Berii), Bogdan Kobułow, Leonid Basztakow. Katyń jest dla Polaków symbolem zbrodniczej polityki systemu sowieckiego wobec narodu polskiego. W stosunkach polsko-sowieckich lat 1917–1991 Katyń jest momentem kulminacyjnym. „Zbrodnia Katyńska” jest pojęciem umownym, odniesionym do jednego z miejsc eksterminacji polskiej elity przywódczej w latach II wojny światowej, najwcześniej odkrytego – lasu katyńskiego pod Smoleńskiem.
1 1 1