1. Podstawą ostrosłupa jest trapez o wysokości 5 cm . Równoległe boki trapezu mają długość 6,4cm i 3,6cm . Wysokość ostrosłupa wynosi 12cm . Oblicz jego objętość .
2. Oblicz objętość ostrosłupa, którego podstawą jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 5cm i 12cm. Wysokość ostrosłupa jest równa długości przeciwprostokątnej trójkąta, będącego podstawą ostrosłupa .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T17:00:34+02:00
Zad 2
V ostroslupa= 1/3 Pp * H
H=dlugosc przeciwprostokatnej w trojkacie podstawy
5 do kwadratu + 12 do kwadratu= H do kwadratu
25+144=H do kwadratu
169= H do kwadratu
H= pierwiastek ze 169
H= 13cm

Pp= 1/2 a*h
Pp= 1/2* 5*12=30cm kwadratowych
1/3Pp= 10
V ostroslupa= 10*13= 130cm szesciennych
zad1
Vost=1/3Pp*H
Pp=1/2(a+b)*h
Pp=1/2(6,4+3,6)*5
Pp=25cm kwadratowych
no i reszte wystarczy podstawic do wzoru :)
4 4 4