Odpowiedzi

2010-04-10T17:03:26+02:00
Promieniotwórczość - jest to zjawisko polegające na samorzutnym rozpadzie jąder w połączeniu z emisją cząstek alfa, cząstek beta, promieniowania gamma.

Cechy pozytywne;
-dializa chorob
-badanie wpływu leków na organizm
-urządzenia rentkenowskie
-radioterapia
-barwienie;tkanin szkła itp..
-wytwarzanie termokurczliwych rurek i taśm, które doskonale sprawdzają się jako izolacja elektryczna
-napęd wielu pojazdów


Cechy negatywne;
-duży problem w wypadku energetyki jądrowej stanowią także odpady promieniotwórcze, powstające jako efekty działania reaktorów. (Istnieje niebezpieczeństwo, że dostaną się do środowiska).
-pierwiastki promieniotwórcze negatywnie działają na organizmy, również na człowieka. W wyniku pochłonięcia przez organizm dużych dawek promieniowania może wystąpić białaczka ? nowotwór krwi, katarakta ? choroba oczu, oraz choroba popromienna objawiająca się biegunką i nudnościami.

(Mam nadzieje że choć trochę pomogłam)