1. Oblicz objętość stożka wiedzac ze jego kąt rozwarcia ma miare 60∧ a suma długości promienia podstawy i tworzacej jest równa 15cm


2.Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym a objętość stożka jest równa 9π√3. Oblicz promień podstawy stożka

Z góry dziękuje ;)

1

Odpowiedzi

2010-04-10T17:08:19+02:00
1
wysokość podzieli kąt na na 2 po 30⁰
z kąta 30⁰ wiesz,że l=2r, czyli r+2r=15cm
3r=15
r=15:3
r=5cm
l=10cm
h=10√3:2=5√3cm

v=⅓πr²h=⅓π×5²×5√3=¹²⁵/₃√3πcm³(=41⅔√3π)
2]
l=średnicy
a²√3;4=9π√3/:√3
a²=36π
a=6√π

l=6√π
r=½l
r=3√π= promień podstawy stożka