1.Dwutlenek węgla można otrzymać domowym sposobem w reakcji octu z
a)olejem słonecznikowym
b) sodą oczyszczoną
c)mąką ziemniaczaną
d) solą kuchenną
2.Na pierwszej lekcji chemii, uczniowie gimnazjum wybrali się na wycieczkę krajoznawczą.Wskazując dach kościoła pokryty zielonym nalotem, nauczyciel stwierdził, że jest to:
a)miedziany dach pokryty rdzą
b)aluminiowy dach pokryty patyną
c)ocynkowany dach miedziany
d)dach miedziany, na którego powierzchni wytworzyła się warstwa patyny
e)stalowy dach pokryty platyną
3.Następnie wycieczka udała się do oczyszczalni ścieków. Uczniowie dowiedzieli się, że jednym z początkowych etapów oczyszczania jest pozostawienie zanieczyszczeń w zbiornikach, w których część zanieczyszczeń stałych opada na dno pod wpływem grawitacji. Proces ten przewodnik wycieczki nazwał:
a)destylacją
b)dekantacją
c)sedymentacją
d)krystalizacją
e)filtracją
4.Uczestnicy wycieczki postanowili zjeść 2 śniadanie w kawiarni. Ania do zamówionej herbaty wsypała zbyt dużo cukru.Nie mieszając napoju poprosiła o pustą szklankę i przelała do niej ostrożnie herbatę, pozostawiając w pierwszej szklance nierozpuszczony cukier.Oznajmiła koleżankom, że dokonała:
a)sedymentacji
b)sączenia
c)destylacji
d)dekantacji
e)krystalizacji
5. W soku żołądkowym znajduje się kwas solny, który jest czynnikiem wspomagającym trawienie pokarmu. Jeżeli w 50g soku znajduje się 0,02g HCl, to ile(w przybliżeniu) wynosi stężenie procentowe kwasu w naszych żołądkach?
6.Na kółku chemicznym uczniowie badali właściwości wybranych gazów. Swoje wnioski zanotowali w tabeli. Podążając ich tokiem myślenia, dopasuj do gazów z kolumny A właściwości spisane w kolumnie B.
A B
1 azot a Można rozdzielić przez destylację
2 wodór b powoduje żółknięcie liści, tworzy
kwaśne deszcze
3 dwutlenek siarki c nie podtrzymuje palenia, główny
składnik powietrza
4 ozon d tworzą mieszaniną piorunującą
5 tlen e gasi płomień, najlżejszy gaz szlachetny
6 argon f gaz palny
7 dwutlenek węgla g alotropowa odmiana tlenu, niszczony
przez freony
8 wodór i tlen h podtrzymuje palenia
9 powietrze i gaz pochłaniany przez substancje
higroskopijne
10 hel j gasi płomień, powoduje mętnienie
wody wapiennej
11 para wodna k trzeci w kolejności składnik powietrza

1

Odpowiedzi

2010-04-10T17:10:05+02:00
1.b)
2.d)
3.c)
4.b)
5.Cp=ms/mr*100%
Cp=0,02/50*100%
Cp=0,04%
6.1-c
2- f
3-b
4-g
5-h
6-k
7-j
8-d
9-i
10-e
11-a


1 2 1