Odpowiedzi

2010-04-10T17:41:36+02:00
Częstochowski Okręg Przemysłowy – trzeci co do wielkości Okręg Przemysłowy w województwie śląskim. Najważniejsze miasta to Częstochowa, Myszków i Kłobuck. Granice okręgu to równocześnie granice powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego.
Częstochowski Okręg Przemysłowy znajduje się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, obejmując północne powiaty województwa śląskiego z wyjątkiem Lublińca, (który jest oddzielnym ośrodkiem przemysłowym) i powiatu lublinieckiego. Podobnie jak Krakowski Okręg Przemysłowy, stanowi przedłużenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego pod względem zaopatrzenia w surowce, energię, paliwa i rynki zbytu. Jednakże podstawę stanowią bogate tradycje przemysłu metalurgicznego (Huta Częstochowa), metalowego (Rudniki, Kłobuck) oraz celulozowo-papierniczego (Myszków).

W regionie tym przez ponad 2 tysiące lat eksploatowane były syderytowe złoża rud żelaza, w tym co najmniej od XIV wieku w kopalniach. Druga połowa XIX wieku to rozwój przemysłu metalowego i włókienniczego. W latach 1896–1901 powstała Huta Częstochowa, a w 1901 uruchomiono hutę w Zawierciu. Znaczny rozwój przemysłu nastąpił w okresie międzywojennym, kiedy to w 1938 roku były czynne w Częstochowskim Okręgu Przemysłowym 354 fabryki, zatrudniające ok. 41 tysięcy osób.
Podczas II wojny światowej przemysł Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego nie uległ większym zniszczeniom. Po roku 1945 rozbudowano i modernizowano głównie hutnictwo, zwiększono wydobycie rud żelaza, rozwijał się też przemysł włókienniczy, metalowy i maszynowy oraz materiałów budowlanych. W latach 60. XX wieku czynnych było kilkanaście niewielkich podziemnych kopalń rud żelaza o głębokości wyrobisk górniczych do 130 m. Pracowało w nich około 20 tysięcy ludzi.
W 1970 roku zdecydowano o likwidacji górnictwa rud żelaza w Polsce. Polski przemysł hutniczy miał rozwijać się w oparciu o surowce sprowadzane z ZSRR. Pierwszą podczęstochowską kopalnię zlikwidowano w tym samym roku. Ostatnia, Wręczyca, zakończyła swoją działalność w 1982 roku.

Jest on podstawowym źródłem zaopatrzenia dla GOP, w surowce i paliwa, i potrzebny do produkcji maszyn metal, dostarczany z huty w Częstochowie. Rozwija się przemysł włókienniczy. Na tym terenie istnieje poważne zagrożenie dewastacją środowiska.