Odpowiedzi

2009-11-03T17:04:42+01:00
1.) 3a³-4+a²-5a-2(2a³+8a²-3a)= 3a³-4+a²-5a—4a³-16a²+6a= -a³-15a²+a-4

2.) 2(2x+1)² dla x= -1/4
2(2x+1)²=2(4x2+4x+1)=8x²+8x+1=8*(- ¼)²+8(- ¼)+1=8*1/8-2+1=1-2+1=0

3.) Cena podręcznika w hurcie – x
Cena detaliczna podręcznika – x+20%x
27(x+20%x)=27(x+0,2x)=27*1,2x=32,4x
4.)
a.) 6a²b-3ab²+9ab+12a =3a(2ab-b²+3b+4)

b) a²+9-6a=(a-3)*(a-3)

5.)6(x-3)-2(x+2)=10
6x-18-2x-4=10
6x-2x=10+18+4
4x=32 /:4
x=8
6.)
x – długość boku kwadratu
x²+312=(x+12)²
x²+312=x²+24x+144
x²-x²-24x=144-312
-24x=-168
X=7
Spr:
X²=72=49
(x+12)²=(7+12)²=192=361
361-49=312

7.) (x-2)²+1≥(x-8):3+(x+1)(x-1)
x²-4x+4+1≥ (x-8):3+x²-x+x-1 /*3
3x²-12x+12+3≥x-8+3x²-3x+3x-3
3x²-12x-x-3x²+3x-3x≥-12-3-8-3
-13x≥-26 /: (-13)
x≤2 x∈ (0;2>
2 1 2
2009-11-03T17:40:41+01:00
1.) 3a³-4+a²-5a-2(2a³+8a²-3a)=
=3a³-4+a²-5a -4a³-16a²+6a=
=a-15a²-a³-4

2.)2(2*(-¼)+1)²=


3.)1,2*27x

4.)a)6a²b-3ab²+9ab+12a=3a(2ab-b²+3b+4)
b)a²+9-6a=(a+3)(a+3)

5.)6(x-3)-2(x+2)=10
6x-18-2x-4=10
4x=32
x=8

6.)a-bok kwadratu
P-pole kwadratu
a²=P
(a+12)²=P+312
po wyliczeniu tego układu równań jest a=7
7.)x<=2
Liczby naturalne spełniające nierówność to 2, 1, 0.
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T20:06:54+01:00
Zgodnie z życzeniem zadania w załączniku.
1 5 1