Mam pytania odnośnie "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza:
1.Sposób nauczania Bladaczki polegał na :
a)podejmowaniu dyskusji z uczniami,
b)pracy z tekstem literackim
c)recytacji formułek i nakłanianiu uczniów do ich przyjęcia.
2.Czy Bladaczka przekonuje (argumentuje),czy przymusza do akceptacji swoich sądów? Wyjaśnij,dlaczego skłaniasz się do jednej z tych opinii.
3.Przedstaw tego sposród uczniów, który zdecydowanie różnił się od kolegów. Na czym polegała jego odmienność?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T17:11:51+02:00
1)c
2)przymusza do akceptacji swoich sądów, uważam tak ze względu na cytat: "Słowacki wielkim poetą był! " prof. Bladaczka nie wyjaśnia dlaczego Słowacki wielkim poetą był, nie podaje żądnych faktów interpretacji jego utworów ani nawet biografii poety
3)W utworze wyróżnia się kilku uczniów po pierwsze Pylaszkiewicz, w którym profesor widział nadzieję i zrozumienie swojego położenia i który był zawsze przygotowany do lekcji po drugie Gałkiewicz, który nie mógł pojąć dlaczego Słowacki ma go zachwycać