Odpowiedzi

2010-04-10T19:16:47+02:00
2KOH + H2S = K2S + 2H2O
2K+ + 2OH- + 2H+ + S2- = 2K+ + S2- + 2H2O
OH- + H+ = H2O

KOH + HNO3 = KNO3 + H2O
K+ + OH- + H+ + NO3- = K+ + NO3- + H2O
OH- + H+ = H2O

Ba(OH)2 + H2S = BaS + 2H2O
Ba2+ + 2OH- + 2H+ + S2- = Ba2+ + S2- + 2H2O
OH- + H+ = H2O

Ba(OH)2 + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + 2H2O
Ba2+ + 2OH- + 2H+ + 2NO3- = Ba2+ + 2NO3- + 2H2O
OH- + H+ = H2O
4 4 4
  • Użytkownik Zadane
2010-04-10T20:10:28+02:00
KOH - wodorotlenek potasu
Ba(OH)₂ - wodorotlenek baru (?)
H₂S - kwas siarkowodorowy
HNO₃ - kwas azotowy (V)

ZAPIS CZĄSTECZKOWY:
2 KOH + H₂S → K₂S + 2 H₂O
ZAPIS JONOWY:
2 K⁺ + 2 OH⁻ + 2 H⁺ + S²⁻ → 2 K⁺ + S²⁻ + 2 H₂O (tlenki nie dysocjują)
ZAPIS JONOWY SKRÓCONY:
2 OH⁻ + 2 H⁺ → 2 H₂O

ZAPIS CZĄSTECZKOWY:
KOH + HNO₃ → KNO₃ + H₂O
ZAPIS JONOWY:
K⁺ + OH⁻ + H⁺ + NO₃⁻ → K⁺ + NO₃⁻ + H₂O
ZAPIS JONOWY SKRÓCONY:
OH⁻ + H⁺ → H₂O

ZAPIS CZĄSTECZKOWY:
Ba(OH)₂ + H₂S → BaS + 2 H₂O
ZAPIS JONOWY:
Ba²⁺ + 2 OH⁻ + 2 H⁺ + S²⁻ → Ba²⁺ + S²⁻ + 2 H₂O
ZAPIS JONOWY SKRÓCONY:
2 OH⁻ + 2 H⁺ → 2 H₂O

ZAPIS CZĄSTECZKOWY:
Ba(OH)₂ + 2 HNO₃ → Ba(NO₃)₂ + 2 H₂O
ZAPIS JONOWY:
Ba²⁺ + 2 OH⁻ + 2 H⁺ + 2 NO₃⁻ → Ba²⁺ + 2 NO₃⁻ + 2 H₂O
ZAPIS JONOWY SKRÓCONY:
2 OH⁻ + 2 H⁺ → 2 H₂O
2 5 2