Proszę o pomoc w obliczeniach do tych poniższych trzech zadań! najlepiej jak najszybciej. Dziękuje z góry za pomoc!!!
Zadanie1.
Punkty K, L, M, N, P są wierzchołkami pięciokąta foremnego. Punkt O jest środkiem
okręgu, do którego należą punkty K, L, M, N, P. Miara kata a zaznaczonego na
rysunku jest równa
A. 300
B. 360
C. 720
D. 450

Zad.2.
Na rysunku widzisz tunel drogowy o długości 41 m. Oblicz, o ile metrów wyżej znajduje
się koniec tunelu niż jego początek?

zad.3.
Trawnik, który ma kształt prostokąta o wymiarach 45 m i 20 m, postanowiono podzielić
kwiatowa grządka. Rozważano dwa projekty.
Szkic I projektu. Szkic II projektu.
Granice miedzy trawnikami i grządką biegną wzdłuż linii prostych i maja być
umocnione krawężnikami. Przed posadzeniem kwiatów trzeba wysypać na grządkę
warstwę ziemi próchniczej grubości 20 cm. Przyjęto projekt I.
Oblicz łączna długość krawężników potrzebnych do oddzielenia grządki od
trawnika. Napisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

2010-04-10T17:46:19+02:00
Zad1

360 : 5 = 72

odp C

zad2

40² + x² = 41²

1600 + x² = 1681

x² = 1681 - 1600

x² = 81

x = 9

odp: koniec tunelu ma wysokosc 9 m


zad 3
1 5 1