Odpowiedzi

2010-04-10T17:14:46+02:00
Rozumiem to tak, że mój służący mojego służącego, nie usługuje mi.
2010-04-10T17:14:49+02:00
W tym stwierdzeniu chodzi o to, że człowiek nie może rościć sobie żadnych praw do wasala swojego wasala. Nie może żądać od niego nic żądac>:
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T17:15:13+02:00
Zasada ta polegała na tym, że Wasal króla nie jest wasalem innego króla . Czyli spełnia rozkazy tylko swojego przełożonego, jedynego króla. Nie podlega rozkazom żadnego innego króla.
1 5 1