Odpowiedzi

2010-04-10T17:25:32+02:00
Zad 1)
Dane:
n (liczba moli)-1 mol
V (objętość roztworu)-250cm³=0,25dm³
Cm (stężenie molowe)-?

Korzystamy ze wzoru:
Cm = n : V= 1mol : 0,25 dm³= 4mole/dm³

Roztwór ten ma stężenie 4mole/dm³

Zad 2)
Dane:
m(masa) HCl=15g
V(objętość roztworu)- 200cm³=0,2dm³
M(masa molowa) HCl= 1g/mol + 35,5 g/mol= 36,5g/mol

Obliczam liczbę moli (n) HCl :
n = m : M = 15g : 36,5g/mol= 0,4 mola

Obliczamy stężenie molowe:
Cm = n : V= 0,4mol : 0,2 dm³= 2 mole/dm³

Roztwór ten ma stężenie 2 mole/dm³

1 5 1
2010-04-10T17:27:08+02:00
Zadanie1:
Oblicz stężenie molowe roztworu zawierającego 1 mol H2SO4 w 250 cm3 roztworu.

Stężenie molowe mówi nam o tym ile moli substancji znajduje się w 1dm3 roztworu, tak więc:

1 mol - 0,25dm3
x mol - 1dm3
x = 4 mole

Odp. Stężenie molowe to 4 mol/dm3

Zadanie2:
15g HCl rozpuszczono w takiej ilości wody, że objętość roztworu wynosiła 200 cm3. Jakie jest stężenie molowe soli w roztworze?

mHCl = 36,5g/mol

15g - 0,2dm3
xg - 1dm3
x = 75g

1 mol - 36,5g
x mol - 75g
x = 2 mole

Odp. Stężenie molowe wynosi 2 mol/dm3


Mam nadzieję, że pomogłam ;)