Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T17:23:00+02:00
Kwaśne deszcze nie omijają również Polski, zwłaszcza że i nasz przemysł przyczynia się znacznie do emisji substancji zakwaszających opady. Szczególnie intensywnie zanieczyszczone są: południowa i zachodnia część kraju - to skutek naszej emisji, ale też napływu zanieczyszczeń (zwłaszcza tlenków azotu) z Niemiec, Czech i Słowacji.Najwyższy poziom zanieczyszczenia opadów występuje w Sudetach.Zagrożone są ekosystemy wodne (jeziora), niszczeją cenne zabytki i oczywiście największe spustoszenia obserwowane są w polskich lasach. W Sudetach uszkodzenia lasów przybrały rozmiary klęski ekologicznej.Rolnictwo w naszym kraju boryka się z kolei z zakwaszeniem gleb. Kwaśne deszcze są co prawda jednym z wielu czynników powodujących erozję gruntów rolnych (wypłukiwanie wapnia i innych minerałów), ale w rejonach w których występują silnie zakwaszone deszcze ich wpływ nabiera dużo większego znaczenia - konieczne staje się specjalne uzdatnianie gruntów, głównie przez nawożenie wapnem.
4 4 4
2010-04-10T17:23:06+02:00
Kwaśne deszcze w Polsce
stopień zakwaszenia opadów: bardzo kwaśne, ph opadów na terytorium Polski waha się od 4,26 (Śnieżka) do 4,60 (Suwałki).
Najwyższy poziom zanieczyszczenia opadów występuje w Sudetach.

skutki:
Zagrożone są ekosystemy wodne (jeziora,rzeki)
niszczeją cenne zabytki
pustoszenia w lasach

W Sudetach uszkodzenia lasów przybrały rozmiary klęski ekologicznej!!
Granitowe i metamorficzne podłoże skalne sprawia, że potoki górskie w Sudetach maja niewielka zdolność buforowania kwaśnych opadów atmosferycznych. Ich wody są zakwaszone i przejrzyste, bo niewiele jest roślin i zwierząt, które są w stanie przetrwać takie warunki
2 2 2