1.
Trapez prodtokątny ma pole równe 96cm^2. Krótsza przekątna dzieli go na dwa trójkąty prostokątne równoramienne. Jaką długośc ma dłuższa przekątna?

2.
Oblicz stosując działania na potęgach :
7^8 : 49^2 * 5^4 +49*125:1/2
____________________________ =
(7*5)^4 : 7^3
3.
Oblicz obwód trójkąta równobocznego, gdy pole tego trójkąta jest równe 16pierwiastków z 3 cm^2.
4.
Uzupełnij stosujac notacje wykładniczą:
a) 7,8 * 10^8m=...................km
b) 4,7 * 10^6m^2=.......................ha=............a
c) 7,23 * 10^-3 cm^3=..................l


1

Odpowiedzi

2010-04-10T17:30:59+02:00
4.

a) 7,8 * 10^8m=7,8 * 10^8 * 10^-3 km = 7.8 * 10^5
b) 4,7 * 10^6m^2= 4.7 * 10^4 a
c) 7,23 * 10^-3 cm^3= 7, 23 * 10^-3 * 10^-3 = 7,23 * 10^-6