Przetłumaczcie:
Their 32nd birthday-their first party together.
Last year,Jerry Levey and Mark Newman celebrated a very special birthday Jerry and Mark are twin brothers but it was their first birthday party together.When they were babies,two different families adopted them.They lived in different towns and their lives were completely separate.When they were adults,Jerry and Mark both worked as drivers and then they both started jobs in the fire service.Then,when they were thirty-two, Jerry finally discovered his brother Mark.The two brothers looked excity the some.Jerry says."All my life,there was something missing.Now.I`m happy."


SPECIAL CONNECTIONS?
Janny and Angela Frost werw born on the some day fourteen years ago.They are identical twins.When they were babies .it was impossible to see the difference between them.Sometimes ,the twins` mum was confused!When they began on talk,they had a special language.When they were nine,they both had toothache in the same tooth at the same time.The twins` friends said, "At parties,we never played guessing games with Jenny and Angela.They always won because they read each other`s minds!"

2

Odpowiedzi

2010-04-10T17:22:06+02:00
Ich 32 urodzinowy ich pierwsze przyjęcie razem.
Ubiegły rok ,Jerry Levey i Mark Newman świętował bardzo specjalne urodziny Jerry i Mark są bliźniaczymi braćmi ale to było ich pierwsze przyjęcie urodzinowe razem.Kiedy oni byli dziećmi,dwie różne rodziny zaadoptowały ich.Oni żyli w różnych miastach i ich życiu byli zupełnie oddzielni.Kiedy oni byli dorosłymi,Jerry'm i Markiem zarówno pracowany jako kierowcy i wtedy oni oba zaczęte prace w ogniowej usłudze.Wtedy,kiedy oni mieli trzydzieści dwa lat, Jerry w końcu odkrył jego brata Mark.Dwaj bracia spojrzeli excity jakiś.Jerry mówi."Wszystko moje życie, coś chybiał.Teraz.Ja`m szczęśliwy."


CONNECTIONS SPECIAL?
Janny i werw Mrozu Angela urodzić się pewnego dnia czternaście lat temu.Oni są identycznymi bliźniakami.Kiedy oni byli dziećmi .to było niemożliwe, by widzieć różnicę między nimi.Czasami , bliźniacy` ucisz został zdezorientowany!Kiedy oni zaczęli się na rozmowie,oni mieli specjalny język.Kiedy oni byli dziewięciu,oni oba miał ból zęba w tym samym zębie równocześnie.Bliźniacy` przyjaciele powiedzieli, "W przyjęciach, nigdy nie zagraliśmy domyślania gier z Jenny i Angela.Oni zawsze wygrali, ponieważ oni przeczytali siebie` umysły s!"

Mam nadzieje że pomogłam :-)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T17:31:49+02:00
Ich 32-ga urodziny, po raz pierwszy wspólna impreza.
W zeszłym roku, Jerry Levey i Mark Newman obchodzilo urodziny wyjątkowo. Jerry i Mark są bracmi bliźniakami, ale to byly pierwsze wspolne przyjecie. Kiedy oni byli dziecmi, dwie różne rodziny zaadoptowali ich.Oni mieszkali w różnych miastach, a ich życie było całkowicie odrębne . Kiedy byli dorośli, Jerry i Mark pracowali zarówno jako kierowcy, a następnie obaj rozpoczeli pracę w serwisie.Wtedy , gdy mielo trzydzieści dwa lat, Jerry ostatecznie odnalazl jego brata Marka.Dwóch braci spojrzało ze zdziwieniem na siebie.Jerry powiedzial: "w calym moim zyciu, brakowalo mi czegos". Teraz jestem zadowolony."


Specjalne poloczenia?
Janny i Angela Frost urodził się pewnego dnia czternaście lat temu.Oni są identycznymi blizniakami.Kiedy nyli dziecmi,można było dostrzec różnicę między nimi.Czasem, bliźniakow "mama uciszala! Kiedy rozpoczęły się rozmowy, ale na szczególne jezyki.Kiedy mieli dziewięć lat, oboje mieli ten sam ból zęba,w tym samym czasie.Bliźniaków "znajomych powiedział:" W przyjeciach nigdy nie graliśmy zgadywania gry z Jenny i Angela. Oni zawsze wygrywali dlatego, że czytaja wszystkie inne umysly.