Odpowiedzi

2010-04-10T17:31:50+02:00
Oblicz ,ile gramów siarczka srebra (I) powstanie w reakcji 30 g srebra z siarką

S +2Ag => Ag2S

2M(Ag)=108*2=216
M(Ag2S)=2*108+32=248

ze strchiometri reakcji wynika, że na 216g srebra przypada 248g siarczku srebra
z proporcji obliczamy ile gram siarczu przypada na 30g srebra

216-----248
30------X

x=34,44g