Zad1
Suma długości podstaw trapezu wynosi 7cm, a wysokość jest równa 4cm.Jakie pole ma ten trapez?
Zad2
Pole trapezu jest równe 32cm², jedna z jego podstaw ma długość 12cm, a druga jest od niej 3 razy krótsza. Oblicz wysokość tego trapezu.
Zad3
Oblicz pole każdego z trapezów.
podstawy:1,7dm,2,6dm
wysokość:1,9dm.3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T17:32:28+02:00
Zad.1
P=1/2 (a+b) * h
P= 1/2 * 7cm *4cm=14cm²

zad.2
P=32 cm²
a=12cm
b=12cm: 3=4cm

32cm²=1/2 (12cm+4cm) * h
h= 4cm

zad.3
P=1/2 (1,7dm + 2,6 dm) *1,9dm
P= 1/2 * 4,3dm *1,9dm
P= 4,085 dm²
4,085 dm²= 40850 cm²
1 5 1
2010-04-10T17:34:55+02:00
Zad.1
P=1/2 *(a+b)*h
P=1/2*7*4
P=14

Zad.2
a=12
b=4
P=32
P=1/2 *(a+b)*h
32=1/2*(12+4)*h
32=1/2*16*h
32=8h/:8
h=4

Zad. 3
P=1/2 *(a+b)*h
P=(1,7+2,6)*1,9*1/2
P=4,3+1,9*1/2
P=6,2*1/2
P=3,1
1 5 1
2010-04-10T17:36:12+02:00
Ad 1.

P = ½h(a+b)
p = ½*4*7=14

ad 2.

P = ½h(a+b)

a = 12 - jedna podstawa
b = 12÷3 = 4 - druga podstawowa

32 = ½h(12+4)
32 = ½h*16
32÷16 = ½h
2 = ½h
2 ÷½ = h
h = 4

ad 3.

P = ½h(a+b)
p = ½ * 1,9 *(1,7+2,6)
P = 4,085
1 1 1