Odpowiedzi

  • Kam5
  • Rozwiązujący
2010-04-10T18:23:40+02:00
GRUPA 1
1. 27x + 19 - 2x (1-x) = 6x² - 2x (3+2x)
27x + 19 + 2x - 2x² = 6x² + 6x + 4x²
27x + 2x - 6x - 2x² - 6x² - 4x² = -19
23x - 12x² = -19


2. 2x - 8 >_ 3(2-x)
2x - 8 >_ 6 - 3x
2x + 3x >_ 6 + 8
5x >_ 14/:5
x >_ 2,8

np. 1

3. -2x + 2y = 2x - 12 + 15y
a) -2*0 + 2*0 = 2*0 - 12 + 15*0
0 = -12
nie może być bo po obu stronach równania nie ma tej samej liczby.
b) -2*3 + 2*0 = 2*3 - 12 + 15*0
-6+0=6-12+0
-6=-6
może być.
c)-2*5+2*(-1) = 2*5-12+15*(-1)
-10+(-2)=10-12-15
-12=-17
nie może być.
d) -2*(-7)+2*0=2*(-7)-12+15*0
14+0=-14-12+0
14=-26
nie może być.

4. nie będę dawać 'dzióbków' bo nie da rady. będę dawać odstęp<enter>

-2x+2y=6
+ x-2y=6
------------
-x=12/:(-1)
x=-12

-12-2y=6
-2y=6+12
-2y=18/:(-2)
y=-9

y=-9
x=-12

5. (x+1)² + (x+5)(x-5)+(x-2)²-3x(x+6)=0
x²+1+x²-5x+5x-25+x²+4+3x²+18x=0
6x²+18x=0-1+25-4
6x²+18x=20

6. -||- (to co jest na tej kartce)/*6
-4(18x+36)-(18-12x)+12 > 12x-3(48-36x)
72+144-18+12x+12>12x+144-108
72-18+12>-108
66>-108 równanie sprzeczne(nie ma rozw.)

7. nie będę już przepisywała wydrukowanego działania bo szkoda czasu.
x=8+6y-2

x=6+6y
2(6+6y)-1-3(6+6y)=0

x=6+6y
12+12y-1+18+18y=0

x=6+6y
30y=-12+1-18

x=6+6y
30y=-29/:30
y=-29/30

x= 6+6*-29/30
x= 6-29/5
x=6-5 4/5
x= 1/5

x=1/5
y=-29/30GRUPA 2
1. 21x+16+x-x²=5x+x-x²
16x=-16/:16
x=-1

2. 4x-9>_ 4-4x
4x+4x>4+9
8x>_13/:8
x>13/8
x>1 5/8
np. 1

3. a) -3*0+0=5*0-6+2*0
0=-6 nie
b) -3*1+0=5*1-6+2*0
-3=-1 nie
c) -3*6+(-2)= 5*6-6+2*(-2)
-20=20 nie
d) -3*0+6=5*0-6+2*6
6=6 tak

4. -x-2y=-7
y-3x=0/*2

-x-2y=-7
+ 2y-6x=0
----------------
-7x=-7/:(-7)
x=1


5. x²+9+x²-2x+2x-4+x²-1+3x²+6x=0
6x² + 6x = -9+4+1
6x² + 6x = -4

6. -||-/*4
48x+144 -4+8x+20>8x+32-16x
64x>-128/:64
x>-2


7. x=2+7+y

x=9+y
2y-3(9+y)=5

x=9+y
2y-27-3y=5

x=9+y
-y=32/:(-1)
y= -32

x = 9 + (-32)
x = 9 -32
x= -23

x= -23
y= -32
2010-04-10T18:31:59+02:00
Grupa1
zad.1
27x+19-2x(1-x)=6x-2x(3-2x)
27x-2x+2x²-6x+6x-4x²=-19
25x-2x²=-19
x(25-2²)=-19
25x-4x=-19
21x=-19
x=-19/21

zad2
2x-8 > 3(2-x)
2x+3x >6+8
5x > 14
x > 2,8

zad.3
-2x+2y=2x-12+15y
a.(0;0) odp nie
0+0=0-12+0
0=-12
b.(3;0) odp tak
-6+0=6-12+0
-6=-6
c.(5;-1) odp nie
-10-2=10-12-15
-12=-17
d.(-7;0) odp nie
14+0=-14-12+0
14=-26

zad.4
{-2x+2y=6
+{x-2y=6
-x=12 /:-1
x=-12
-12-2y=6
-2y=18
{y=-9
{x=-12

zad.6
-2/3 (3x+6)-(3-2x)+2>2x-1/2*(8-6x)
-2x-4-3+2x+2>2x-4+3x
-5x>1 /:-5
x<-1/5

zad.7
{2y-1-3x=0
{x-6y+2=8
{2y-3x=1
{x-6y=6
{x=6+6y
{2y-3(6+6y)=1
2y-18-18y=1
-16y=19
{y=-19/16
{x=6+6*-19/16
x=6+(-57/8)
x=48/8 - 57/8
x=-9/8
{x=-1 i 1/8
{y=-1 i 3/16

zad.9
1000zl*4/100=40zl
40zl*20/100=8zl
40zl-8zl=32zl

zad.11
x-pierwsza liczba
y-druga liczba
{x+25/100*y=7 /*100
{1/2x-75/100y=7 /*100
{100x+25y=700 /*-3
{50x+75y=700
+{-300x-75y=-2100
-250x=-1400
x=5,6
-1680-75y=-2100
-75y=-420
{y=5,6
{x=5,6
2010-04-10T19:19:52+02:00
1
2x+19-2x+2x²=6x²-6x-4x²
19=-6x
x=-19/6
2
2x-8≥3(2-x)
2x-8≥6-2x
4x≥14
x≥14/4
x≥3,5
liczba 3
3
-2x+2y=2x-12+15y
-4x-13y=-12
(0,0)
0=0-12
nie
(3,0)
-6+0=6-12+0
-6=-6 spełnia
(5,-1)
-20+13=-12
nie spełnia
(-7.0)
28-0=-12 nie spełnia
4
{-2x-2y=6 /*(-1)
x-2y=6

{2x+2y=-6
x-2y=6
------------
3x=0
x=0
-2y=6
y=-3
(0;-3)
5
x²+2x+1+x²-25+x²-4x+4-3x²-18x=0
-20x=20
x=-1
6
razy 6
-4(3x+6)-6(3-2x)-12>12x-3(8-6x)
-12x-24-18+12x-12>12x-24+18x
-30x>30
x<-1
7
{2y-1-3x=0
x-6y-2=8

x=10+6y
2y-1-3(10+6y)=0

2y-1-30-18y=0
-16y=31
y-31/16

x=10-6*31/16
x=10-93/8
x=80-93/8
x=-13/8
8
y=2x-1
y=-3x+1

2x-1=-3x+1
5x=2
x=2/5
y=4/5-1=-1/5
9
1000zł
4%z1000zł=40zł
20%z40zł=8zł
32/1000=3,2%
10
2x+y=5→y=-2x+5 punkty: (0.5) (1;3) (2;1)
y-x+2=4→y=x+2 punkty: (0;2) (2;4) (1;3)
punkt wspólny: (1;3)
11
x+1/4y=7
1/2x-3/4y=7 /*(-2)

x+1/4y=7
-x+6/4y=-14
------------
7/4y=-7
y=-4
x=8
12
x+2y-1=0
x-y+2=0
miejsca zerowe:
y=0
x-1=0→x=1

y=0
x+2=0→x=-2

oś y
x=0
2y-1=0
y=1/2

x=0
-y+2=0
y=2
punkt przecięcia prostych:
y=x+2
y=1/2-x/2
x+2=1/2-1/2 x
3/2x=-3/2
x=-1
y=1
trapez + trójkąt
P=1/2(1+1/2)*1 +1/2*1*1
P=3/4+1/2
P=5/4 j²
13 prosta AB
(1;3) i (-1;-3)
y=ax+b
3=a+b
-3=-a+b
------------
0=2b
b=0
a=3
y=3x
2 grupa analogicznie