Bardzo potrzebuje rozwiazan tych zadan najlepiej na dzis bardzo prosze :
Zad.1 Ciało o masie 5 kg spada w dół z przyspieszeniem 6 m/ s2.Oblicz siłę oporu powietrza działającą na to ciało. Przyspieszenie ziemskie g= 10 m/s2 .Na rysunku przedstaw wektory sił działających na ciało.
Zad.2 Dwie identyczne metalowe kule o ładunkach +10 C oraz -6 C oddziaływają na siebie siłą 15 N. Jak zmieni się oddziaływanie tych kul po zetknięciu ich ze sobą , a następnie rozsunięciu na początkową odległość ? Odpowiedź uzasadnij.
Zad.3Bryłę o masie 45 kg wykonaną z miedzi zanurzono w wodzie. Oblicz siłę wyporu działającą na bryłę. Gęstość wody = 1000 kg/m3 , gęstość miedzi =8900 kg/m3.
( objętość bryły zaokrąglij do 1 dm3 , 1dm3 = 1l )Przedstaw siły działające w wodzie na bryłę.
Zad.4 Cztery oporniki o oporze R każdy połączono szeregowo, a następnie równolegle. Jak zmieni się opór całkowity ? Wykonaj obliczenia.
Zad.5 Do wanny nalano 40 l wody o temperaturze 800 C oraz pewną ilość zimnej wody o temperaturze 150 C. Ile dolano zimnej wody, jeśli temperatura po wymieszaniu wyniosła 40C?Ciepło właściwe wody =4200 J/kg0 C
Zad.6 Transformator obniżający napięcie w uzwojeniu wtórnym posiada inną liczbę zwojów, a także inny jest przekrój poprzeczny przewodnika w stosunku do uzwojenia pierwotnego. Czym to jest spowodowane? Odpowiedź uzasadnij.
Zad.7 Jaka jest długość fali dźwiękowej wysyłanej przez głośnik zasilany z sieci prądu przemiennego, jeżeli szybkość dźwięku w powietrzu wynosi 340 m/s ? W jakiej odległości od źródła dźwięku znajduje się przeszkoda, jeżeli echo powróciło po 3 s ?
Zad.8 Samochód osobowy rozwijając siłę ciągu 700 N poruszał się ze średnią szybkością
72 km/h w czasie 1 godziny. Jaką pracę wykonał przy tym silnik samochodu ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T17:07:14+02:00
1. Fw=Fg-Fo ma=mg-Fo
Fo=m(g-a) Fo=5kg(10m/s²-6m/s²)=20N
Fg jest skierowana w dół, a Fo w górę

2. F=kqQ/r²=15N
Teraz, gdy stykamy kule ładunki się wyrównują, dlatego po powtórnym rozsunięciu siła się zmnieni, co więcej będą się odpychać. Nowe wartości ładunków to: (10-6)/2=2C
obliczamy ze wzoru powyżej r²=60k/15 czyli r²=4k
Nowa siła: F=kq²/r²=kq²/4k=q²/4
F=4/4=1N

3.W wodzie działa siła grawitacji ku dołowi i siła wyporu do góry.
dw-gęstość wody dm-gęstość miedzi Vm-obj. miedzi
Fwyp=Vm*dw*g d=m/V stąd Vm=m/dm Vm=45kg/8900kg/m³=0.005m³=5dm³
Fwyp=0.005m³*1000kg/m³*10N/kg=50N

4.gdy szeregowo: Rcs=4R
gdy równolegle: Rcr=(1/R)*4=4/R
zmiana Rcs/Rcr=4R/(4/R)=R²
(dziwne to, ale tak wychodzi)

5.Qod=Qpob m1(t1-t3)cw=m2(t3-t2)cw
40kg(800-40)=m2(150-40) stąd m2=30400kg/110=276,4kg tyle zimniejszej wody.

7.tc=3s t=1,5s (w jedną stronę)
s=vt s=340*1,5=510m

8.W=Fs s=72km/h*1h=72km
W=72000m*700N=50400000J


1 5 1