ZAD.1
Wie spät ist es? Schreib.
Zapisz która jest godzina?
13:25
17:35
10:28
20:45
6:30
1:15


ZAD.2
Ergänze.
Czas zegarowy można określać urzędowo(radio, telewizja zegarek) lub potocznie.
Zapisz czas zegarowy w odpowiedniej rubryce
godzina urzędowo potocznie
22:55 zweiundzwanzig Uhr fünfundfünfzig fünf vor elf

14:20 ................................................. .....................

........ ................................................ neunzehn nach eins

........ zwölf Uhr fünfzehn ...............................

14:30 ...................................... .............................

........ ........................................ Viertel vor sechs

05:50 ..................................... .....................................

18:21 .................................... ...................................

09:34 ..................................... .....................................


1

Odpowiedzi

2014-08-10T20:59:52+02:00
Zad.1
13:25- dreizehn Uhr fünfundzwanzig
17:35- siebzehn Uhr fünfunddreißig
10:28- zehn Uhr achtundzwanzig
20:45- zwanzig Uhr fünfundvierzig
6:30- sechs Uhr dreißig
1:15- eins Uhr fünfzehn

Zad.2
14:20- vierzehn Uhr zwanzig , zwanzig nach zwei
1:19- eins Uhr neunzehn , neunzehn nach eins
12:15- zwölf Uhr fünfzehn , Viertel nach zwölf
14:30- vierzehn Uhr dreißig , halb drei
5:45- fünf Uhr fünfundvierzig , Viertel vor sechs
5:50- fünf Uhr fünfzig , zehn vor sechs
18:21- achtzehn Uhr einundzwanzig , neun vor halb sieben
9:34- neun Uhr vierunddreißig , vier nach halb zehn
8 4 8