Odpowiedzi

2010-04-10T17:47:41+02:00
Wielkością opisującą prąd elektryczny jest natężenie prądu elektrycznego I, które definiuje się jako pochodną ładunku elektrycznego q, który przepływa przez poprzeczny przekrój przewodnika, po czasie t przepływu tego ładunku:
lub
Jednostką natężenia prądu elektrycznego w układzie SI jest amper [A].Natężenie prądu I można wyrazić też przez liczbę ładunków przepływających przez powierzchnię S, mających prędkość v
2 1 2
2010-04-10T17:48:56+02:00
Pole magnetyczne działa na wielkość przestrzeni, w której na umieszczone w niej magnesy, przewodniki z prądem i poruszające się ładunki działają siły magnetyczne. Istnieje ono wokół przewodników z prądem, wokół magnesów stałych i wokół poruszającego się ładunku.
1 5 1
2010-04-10T17:54:51+02:00
Strumien magnetyczny
napiecie magnetyczne
inmdukcja magnetyczna
1 2 1