1.Dlaczego miała miejsce bitwa pod Cedynią?
2.Dlaczego odbył się zjazd Gnieźnieński?
3.Dlaczego wybuchła i w jaki sposób skończyła się bitwa z Henrykiem II?
4.Jakie korzyści dawała Polsce koronacja Bolesława Chrobrego?
5.Jakie skutki przyniósł upadek Mieszka II?
6.W jaki sposób udało się Kazimierzowi odbudowac Polskę?
7.Który z Piastów i w jaki sposób odzyskał koronę?
8.W jaki sposób Bolesław Śmiały utracił koronę?
9.Jakie skutki ma wojna polsko-niemiecka za panowania Bolesława Krzywoustego?
Pomocy ; (!.
Odpowiedzi nie musza byc jakies super, długie i mądre ;p.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T18:47:24+02:00
1) Zdobycze terytorialne Mieszka 1 wywołały niepokój możnowładców niemieckich, zainteresowanych utrzymaniem swej kontroli nad tymi obszarami. Jeden z nich, Hodo, został pokonany przez Mieszka w 972r. w bitwie pod Cedynią. Pozwoliło to Mieszkowi opanować ujście Odry i Pomorze.


2) W 1000r. z pielgrzymką do groby św. Wojciecha przybył cesarz Otto 3. W czasie pobytu w Gnieźnie cesarz ogłosił powstanie arcybiskupstwa, które utworzył wcześniej w 999r. papież. Otton podniósł także rangę Chrobrego jako władcy. Śmierć Ottona 3 w 1002r. przerwała jednak realizację jego koncepcji uniwersalistycznego cesarstwa.


3) Nie wiem... xD

4) W 1025r. pod koniec swojego panowania, Chrobry koronował się na króla. Był to akt podkreślający godność Chrobrego i zarazem niezawisłość Polski, Jej niezależność od cesarstwa. Wkrótce po koronacji Chrobry zmarł.

5)Milsko i Łużyce zostały zajęcte przez niemców. Wówczas Polska straciła też Grody Czerwieńskie na rzecz Rusi , a także Morawy na rzecz Czech.

6) Z pomocą oddziału wojsk niemieckich Kazimierz zajął ziemie zachodniej i południowej Polski.W 1050r. zdołał odebrać Czechom Śląsk.

7) Nie wiem. ;D

8)W 1079r. doszło do konfliktu między królem a biskupem krakowskim, Stanisławem. Stanisław nie był zadowolony z rządów Śmiałego.Biskup został skazany przez króla Za ZDRADĘ na obcięcie członków. Wywołało to oburzenie kraju i wygnanie Bolesława.


9) Chrobry zaczął rozszerzać obszar państwa. W 1002r. zajął Milsko i Łużyce będące wówczas pod kontrolą niemiecką.
2 4 2