Muszę napisać wypracowanie na 5 listopada..
Temat. " Przedstaw życie ludzi we wczesnym okresie nowożytności ( XV i XVI w. ) uwzględniając podróże geograficzne, przemiany w kościele, kulturę renesansową i rozwoj gospodarki " Pomóżcie mi.. ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T12:42:23+01:00
XV i XVI wiek został nazwany "złotym wiekiem" ponieważ w tych czasach bardzo szybko rozwijała się kultura polski ,w różnych dziedzinach nauk
osiągiwano sukcesy. Marcin Luter w 1517 roku napisał do papieża list , w którym skrytykował jago postępywanie m.i jak pobierał opłaty
za odpusty.Powstały nowe wyznania luteranizm , kalwikanizm i anglikanim .Zwolennicy roformacji z szwajcari Jan Kalwina czyli - kalwini, Henryk VIII stanoł na czele angielskiego kościoła i nazwał go anglikanizmem.W XVI w. sporządzono "INDEKS ksiąg zakazanych " na którym znalazło się dzieło M. Kopernika " O obrotach sfer niebieskich " .
Kultura renesansowa;
-Pieta: Michał Anioł ,
-Bazylika św. Piotra :Michał Anioł,
-Madonna z dzieciątkiem:Giovanniego Battisty
- Narodziny Wenus :Sandra Botticellgo.

Odkrycia geograficzne:
-1488 Bartłomiej Diaz odkrył przylądek dobrej nadzei ( Afryka).
-1492-1493,1493-1496,1502-1504, 1498-1500 Krzysztof Kolumb (Ameryka),
-1497-1499 Vasco Da Gama Indie ,
1519-1522 Ferdynand Magellan opłynoł ziemię dookoła ( umarł na Filipinach 1521)
Przyczyna odkryć geograficznych jest zablokowanie drogi lądowej do Indi .
Pańszczyzna- bezpłatna praca
chłopa na polu szlachcica.
Społeczeństwo Polskie w XVI wieku było podzielone na stany :
-duchownictwo,
-szlachta,
-mieszczanie ,
-chłopi.
Towary przywożone z nowego świata :
-tytoń,ziemniaki,indyk,papryka,fasola, kakao,kukurydza.
Towary wywożone z Europy:
-koń,krowa,świnia,koza,trzcina cukrowa,bawełna,kawa,owca,gruszki,kogut, kury.
4 5 4
2009-11-04T13:20:05+01:00
1 Odrodzenie czyli renesans, to okres w kulturze i sztuce europejskiej XV i XVI wieku, nawiązujący do wzorców kultury antycznej.
2 Humanizm - to pogląd powstały w epoce odrodzenia, stawiający w centrum zainteresowania człowieka.
3 Wynalezienie w XV wieku przez Jana Gutenberga druku przyczyniło się do rozpowszechnienia idei odrodzenia w Europie.
4 Ideałem człowieka renesansu był człowiek wszechstronnie wykształcony, mający rozległe zainteresowania i umiejętności.
5 Do wielkich twórców doby renesansu zaliczamy włoskich malarzy m.in. Leonarda DaVinci, Michała Anioła, Rafaela
6 Artyści włoscy doby renesansu szybko znaleźli naśladowców w innych krajach Europy.
7 Reformacja - to ruch postulujący w XVI wieku konieczność przeprowadzenia reform w Kościele Katolickim, który doprowadził do powstania wyznań protestanckich.
8 W wyniku reformacjij powstały religie protestanckie:
*luteranizm - od Marcina Lutera
*kalwinizm - od Jana Kalwina
*anglikanzim - od Henryka VIII
9 Odpowiedzią Kościoła Katolickiego na działania reformacujne były odmowa i reforma oraz kontrreformacja.
10 Poszukiwanie drogii morskiej do Indii i krajów Wschodu przyczyniło się do odkrycia nowego kontynentu - Ameryki.
11 Amerykę w 1492 roku odkrył Krzysztof Kolumb, a drogę morską do Indii w 1498 roku portugalski żeglarz Vasco da Gama. Natomiast Bartłomiej Diaz dopłynął do Przylądka Dobrej Nadziei w Afryce.
XV i XVI wiek został nazwany "złotym wiekiem" ponieważ w tych czasach bardzo szybko rozwijała się kultura polski ,w różnych dziedzinach nauk
osiągiwano sukcesy. Marcin Luter w 1517 roku napisał do papieża list , w którym skrytykował jago postępywanie m.i jak pobierał opłaty
za odpusty.Powstały nowe wyznania luteranizm , kalwikanizm i anglikanim .Zwolennicy roformacji z szwajcari Jan Kalwina czyli - kalwini, Henryk VIII stanoł na czele angielskiego kościoła i nazwał go anglikanizmem.W XVI w. sporządzono "INDEKS ksiąg zakazanych " na którym znalazło się dzieło M. Kopernika " O obrotach sfer niebieskich " .
Kultura renesansowa;
-Pieta: Michał Anioł ,
-Bazylika św. Piotra :Michał Anioł,
-Madonna z dzieciątkiem:Giovanniego Battisty
- Narodziny Wenus :Sandra Botticellgo.

Odkrycia geograficzne:
-1488 Bartłomiej Diaz odkrył przylądek dobrej nadzei ( Afryka).
-1492-1493,1493-1496,1502-1504, 1498-1500 Krzysztof Kolumb (Ameryka),
-1497-1499 Vasco Da Gama Indie ,
1519-1522 Ferdynand Magellan opłynoł ziemię dookoła ( umarł na Filipinach 1521)
Przyczyna odkryć geograficznych jest zablokowanie drogi lądowej do Indi .
Pańszczyzna- bezpłatna praca
chłopa na polu szlachcica.
Społeczeństwo Polskie w XVI wieku było podzielone na stany :
-duchownictwo,
-szlachta,
-mieszczanie ,
-chłopi.
Towary przywożone z nowego świata :
-tytoń,ziemniaki,indyk,papryka,fasola, kakao,kukurydza.
Towary wywożone z Europy:
-koń,krowa,świnia,koza,trzcina cukrowa,bawełna,kawa,owca,gruszki,kogut, kury.
4 5 4