BARDZO PROSZĘ O ROZWIĄZANIE ZADAŃ :

Zamień na miarę łukową i stopniową : 40 stopni,60,150, ¾ II II ³₂II
2
Oblicz wartość sin 240stopni,cos 480,tg(-600stopni),ctg 330stopni.
Wiedząc ,ze sin £= -¾ i £ ∈(³₂II;2II)
oblicz wartość funkci trygonometrycznych kąta £
Rozwiąż równania:
-x² + 2x-1=0
½x²-x+4=0
x²-5x+6=0
Sprowadź funkcje kwadratową do postaci kanonicznej i iloczynowej:
j=x²-2x+4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T18:33:38+02:00
Rozwiąż równania:
-x² + 2x-1=0
½x²-x+4=0
x²-5x+6=0

2x+2x=0+1
4x=1 /:4
x=0,25

1/4 x-x = 0-4
-1/4x=-4\:(-1/4)
x=16

2x-5x=0-6
-3x=-5/:(-3)
x=1,6(6)