Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T18:22:59+02:00
Mocne strony państwa Bolesława Chrobrego:
-uniezależnił kościół w Polsce od zwierzchnictwa cesarza niemieckiego, przekazując władzę nad nim bezpośrednio Stolicy Apostolskiej
-pomyślnie zakończyły się jego wyprawy na Kijów, przez co mógł dołączyć do terenów polskich także Grody Czerwieńskie, Milsko, Łużyce
-rozwinęła się rola grodów, które teraz miały charakter ośrodków administracyjnych, zapewniających realizację woli panującego oraz pełniły role wojskowo obronne
- Bolesław prowadził bardzo aktywną politykę zagraniczną
-wydatnie przyczynił się do rozwoju Wrocławia jako metropolii, zakładając tu biskupstwo i fundując katedrę
-wykupił ciało św.Wojciecha i wtedy państwo polskie mogło dysponować relikwiami męczennika

Słabe strony państwa Bolesława Chrobrego:
-prowadząc aktywną politykę, czasami powodował straty w skarbie państwa
-zmniejszenie się liczby wojsk i najazd na Polskę sprawiły, że wyniszczono wiele ziem
-w trakcie wojen polsko-niemieckich odłączono od Polski Pomorze
-zarówno jego koronacja, jak i częste najazdy na przygranicznych sąsiadów sprawiły, że Czechy, Niemcy i Rusini zaczęli atakować ziemie państwa polskiego
6 4 6