Odpowiedzi

2010-04-10T18:07:57+02:00
Ten sposób jest dość często spotykany u glonów, grzybów, mchów i paprotników. Zarodniki mogą być ruchliwe, noszą wówczas nazwę zoospor, lub też nie posiadać zdolności ruchu. Nazywamy je wówczas aplanosporami. U glonów i grzybów zarodniki mamy do czynienia z tymi pierwszymi występującymi w postaci nagich pływek zaopatrzonych w wici, dzięki którym pływają one jakiś czas w wodzie, a następnie otaczają się ścianą komórkowa i rozwijają w nowe organizmy. Powstają w zarodniach (zoosporangiach) przez wielokrotny podział jądra .Zarodniki grzybów lądowych, zwane sporami otoczone są dość grubą ścianą komórkową i rozprzestrzeniane są za pomocą prądów powietrza. Powstają one podobnie jak zoospory. Zarodniki zewnętrzne tworzą się przez odcinanie komórek na końcach strzępek grzybni i nazywamy je egzosporami bądź konidiami. Występują u workowców i podstawczaków.
Zarodniki mszaków i paprotników, w przeciwieństwie do zarodników plechowców, powstają wewnątrz wielokomórkowych zarodnii (są endosporami). Otoczone są podwójną ścianą komórkową: zewnętrzną grubszą i wewnętrzną delikatną. Dzięki temu są odporne na nie sprzyjające warunki środowiska lądowego, szczególnie na wysychanie i duże wahania temperatury. Są komórkami haploidalnymi, powstają bowiem z komórek macierzystych, po przejściu przez nie mejozy.
Proces rozmnażania bezpłciowego jest bardzo prosty. W korzystnych warunkach środowiska z kiełkujących zarodników powstałych w sporangium wyrasta nowa potomna roślina będąca genetycznym klonem rośliny macierzystej.

Pączkowanie

Jest to kolejny sposób rozmnażania, jaki możemy zaobserwować u organizmów jednokomórkowych. Wykorzystywany jest min. Przez komórki drożdży. Dzieląca się komórka rodzicielska tworzy uwypuklenie, do którego po podziale przesuwa się jedno z jąder siostrzanych. Po oddzieleniu się uwypuklenia powstaje komórka potomna , która początkowo jest mniejsza od rodzicielskiej. W wyniku podziału nie powstają więc dwie identyczne komórki siostrzane. Bezpośrednio po podziale można zawsze wyróżnić większą komórkę rodzicielską i mniejszą komórkę potomną.

Rozmnażanie wegetatywne

Jest to rozmnażanie bezpłciowe organizmów wielokomórkowych odbywające się przez podział na mniejsze fragmenty lub też oddzielenie specjalnych części ciała i następnie odtworzenie z nich nowych organizmów potomnych.
8 2 8
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T18:08:26+02:00
- osobniki powstałe przez rozmnażanie bezpłciowa są identyczne z osobnikami rodzicielskimi, ponieważ materiał genetyczny osobników potomnych pochodzi od tylko jednego rodzica.
Rozmnażanie płciowe to rozmnażanie w którym uczestniczą dwie komórki rozrodcze - męska i żeńska
W rozmnażaniu bezpłciowym jeden organizm daje początek potomstwu.
14 4 14