Pociąg poruszający się ruchem prostoliniowym ze stałą prędkością zaczął hamować. W wyniku hamowania:
A) zmieniła się wartość prędkości i nie zmienił się zwrot prędkości,
B) zmienił się zwrot prędkości i nie zmieniła się wartość prędkości,
C) zmieniły się zarówno wartość, jak i zwrot prędkości,
D) nie zmieniły się ani wartość, ani zwrot prędkości.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T18:06:59+02:00