Zmieszano 24g glinu z taką samą ilością siarki, a następnie mieszaninę ogrzana.
A)który z substratów przereagował w całości?
B)Jaki był nadmiar drugiego z substratów?
C)Oblicz ile gramów produktu otrzyman w wyniku tej reakcji chemicznej

Zapisz wszystkie obliczenia i uzasadnienia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T18:20:51+02:00
2Al + 3S --> Al2S3
54g 96g 150g
24g xg zg
xg 24g zg

Masa Al = 27u
27*2=54
Masa S= 32u
32*3= 96g

54-96
24-x = 42.7

54-96
x-24 =13.5

13.5 g Al przereagowało całkowicie

b) 42.7g - 24g =18.7g
c) 54 -150
13.5- x =37.5