Odpowiedzi

2016-07-22T16:55:24+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Najświętszy Sakrament jest dla mnie sakramentem, tj. znakiem i narzędziem obecności Chrystusa Pana. Chrystus jest obecny we wspólnocie modlącego się Kościoła, w słowie Bożym , w osobie kapłana celebrującego Eucharystię, szczególny sposób pod postacią Chleba i Wina. Obecność tę określamy za soborem Trydenckim jako prawdziwą, rzeczywistą i substancjalną. Chleb i wino stają się z ustanowienia samego Chrystusa(ostatnia wieczerza) Jego ciałem i Krwią. Zmienia się istota chleba i wina (substancja), przy niezmienionych postaciach(wygląd, kształt, smak). Te tajemniczą przemianę nazywamy przeistoczeniem. Wyrazem wiary w obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina są adoracje i procesje eucharystyczne.


Chrystus uobecnia się w Eucharystii wraz ze swym zbawczym dziełem, którego szczytem jest Jego ofiara z samego siebie. To, co dokonało się w historii zbawienia raz jeden(ofiara krwawa na Krzyżu),uobecnia się w sposób sakramentalny(bezkrwawy) w celebracji Eucharystii- Najświętszej Ofiary. Jest ofiarą Chrystusa i Kościoła, który ją celebruje i w niej uczestniczy. Jest centralnym aktem kultu jednoczącym wiernych z Bogiem u budującym wspólnotę Kościoła.


Centralnym elementem liturgii Eucharystii jest Modlitwa Eucharystyczna zawierająca słowa Chrystusa wypowiedziane na ostatniej jest Modlitwa Eucharystyczna zawierająca słowa Chrystusa wypowiedziane na ostatniej wieczerzy nad chlebem i winem i wezwanie Ducha Świętego, mocą którego Chrystus staje się obecny i działa w Kościele. Pełne uczestnictwo w Eucharystii(Mszy Świętej) wyraża się  w przyjęciu Ciała Pańskiego-Komunii Świętej.


widać, że z neta ludzie ! wgl nie (niektórzy są spk) można na was liczyć ...