Ułóż układ równań i rozwiąż go:
1a) jeśli do liczby x dodamy 15% liczby y to otrzymamy 15 a jesli od liczby x odejmiemy 20% liczby y to otrzymamy 8.
2 b)Liczba dodatnia s jest 2 razy wieksza od liczby b.Suma liczb a i b jest o 2 razy mniejsza od iloczynu.

1

Odpowiedzi

2010-04-10T18:31:37+02:00
A
x+15%y=15
x-20%y=8

x=15-0,15y
15-0,15y-0,2y=8

-0,35y=-7
y=20

x=15-0,15*20
x=12

x=12
y=20

b
s=2b
2(a+b)=ab