Uczniowie postanowili wykonac doswaidczenie. w tym celu przygotowali 3 szalki z pożywką. Każdą z nich zainfekowali koloniami bakterii tego samego gatunku. Na 1 szalce ułożyli krązek bibuły nasaczony roztworem antyb iotyku, na 2 krazek bibuły nasaczony roztworem czosnku , a na 3 krazek bibuły nasaczony woda destylowaną. Szalki umiescili w cieplarce w temp.37st. Celcjusza na dwie doby. Nastepnie obserwowali kolonie bakterii, ktore pojawiły sie na szalkach.
SFORMUŁUJ PROBLEM BADAWCZY JAKI POSTAWILI SOBIE UCZNIOWIE PRZED DOKONANIEM DOSWIADCZENIA.
WSKAŻ SZALKĘ, KTÓRA STANOWIŁA PRÓBKE KONTROLNĄ.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T19:44:08+02:00
Problem badawczy:Czy czosnek ma właściwości baktriobójcze podobne do antybiotyków ?
Próbka kontrolny: szalka z woda destylowaną
1 5 1