Przetłumacz:
HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT HEALTH?
1. What's the most common cause of heart attacks?
Smoking.
Stress.
Blood fat.
2. What's the best advice for someone with a fever?
Put some ice on your forehead.
Stay in bed and keep warm.
Open all the windows and stay cool.
3. If you burn yourself slightly with boiling water, what should you do?
Put the burnt area under cold tap water for 10-15 minutes.
Put margarine or butter on the burn.
Put tight bandage on the burn.
4.If you want to go on a diet, what should you do?
Talk to your doctor first.
Stop eating red meat.
Only eat one meal a day.
5. What's the most common symotom of stress?
Hiccups.
Sleeplessness.
Sneezing.

2

Odpowiedzi

2010-04-10T18:38:00+02:00
Ile wiesz o zdrowiu?
1.Co jest największymi przyczynami ataku serca?
Palenie
Ciśnienie, presja, stres
Tłusta krew
2.Co jest najlepszą radą dla kogoś z gorączką?
Nałożyć trochę lodu na swoje czoło.
Położyć się w łóżku i zachować ciepło.
Otworzyć wszystkie okna i przebywać w chłodzie.
3. Jeśli się poparzysz wrzącym wodą, co należy zrobić?
Umieść spalony obszar pod zimnej wody przez 10-15 minut.
Umieść margaryny lub masła na palić.
Umieść mocno bandaż na palić.
4. Jeśli chcesz przejść na dietę, co należy zrobić?
Skonsultować się z lekarzem.
Przestać jeść czerwone mięso.
Jeść tylko jeden posiłek dziennie.
5. Co najczęściej symotom stresu?
Czkawka.
Bezsenność.
Kichanie.
1 5 1
2010-04-10T18:39:59+02:00
ILE WIESZ O ZDROWIU?
1. Co jest najczęstszą przyczyną zawałów serca?
Palenie.
Stres.
Tłuszcz we krwi.
2. Co jest najlepszym rozwiązaniem dla kogoś z gorączką?
Położenie lodu na czole.
Leżenie w łóżku i ciepło.
Otworzenie wszystkich okna i zrelaksowanie się.
3. Jeśli poparzą się lekko wrzącą wodą, co należy zrobić?
Włożenie poparzonego obszaru pod zimną wodę na 10-15 minut.
Położenie margaryny lub masła na poparzenia.
Obandażowanie poparzenia
4. Jeśli chcesz przejść na dietę, co należy zrobić?
Skonsultować się z lekarzem.
Przestać jeść czerwone mięso.
Jeść tylko jeden posiłek dziennie.
5. Co najczęściej symptomem stresu?
Czkawka.
Bezsenność.
Kichanie.
1 1 1