1.Wykresem pewnwj funkcji liniowej jest prosta pzrechodząca przez punkty(0,1) i (4,1).Jak cos trzeba narysować to napiszcie co i jak.
a)Jaki jest współczynnik kierunkowy tej prostej?
b)Jaką wartość ma ta funkcja dla argumentu x=2502.Nie rysując wykresu, ustal które wzory opisują proste leżące w I i III ćwiartce, a które w II i IV ćwiartce:
a)y=-8x
b)y=-x
c)y=0,2x
d)y=-12x
e)y=100x
f)y=x

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T17:30:39+01:00
1.)
A=(Xa;Ya)
A=(0,1)

B=(Xb;Yb)
B=(4,1)

Punkty leżą na prostej y=1, bo

a.) Współczynnik prostej
a=(Yb-Ya) / (Xb-Xa)
a=(1-1)/(4-0)
a=0/4
a=0

b.) Dla argumentu x=250 funkcja ma wartość 1, ponieważ wszystkie punkty leżą na prostej y=1, bo a=0

2.)
a)y=-8x (-1,8) (0,0) (1,-8) II i IV
b)y=-x (-1,1) (0,0) (1,-1) II i IV
c)y=0,2x (-1; -0,2) (0,0) (1; 0,2) I i III
d)y=-12x (-1,12) (0,0) (1,-12) II i IV
e)y=100x (-1, -100) (0,0) (1,100)
f)y=x (-1,-1) (0,0) (1,1)