Proszę pomóżcie mi to przetłumaczyć na język angielski :
1. Czy nie masz nic przeciwko jeśli teraz oglądnę program sportowy?
2. Tak, ponieważ nie wiem co wydarzyło się na świecie.
3. Ok. Może oglądniesz połowę wiadomości a ja połowę programu sportowego.
4. Zapraszam Cię do kina.
5. Musisz teraz, ten mecz jest bardzo ważny.
Proszę pomóżcie , bardzo pilne.

3

Odpowiedzi

2010-04-10T18:35:12+02:00
1.Do you do not mind if we now saw the sports program?
2.Yes, because I do not know what happened in the world.
3.Ok. Maybe half watch message and I half the sports program.
4.I invite you to the movies.
5.You now, this match is very important.
2010-04-10T18:40:15+02:00
1. Do you have something against, if I will watch sports program now?
2. Yes, because I don't know what happenned on the world.
3. OK. Maybe you will watch a half of news, and I will watch a half of sports program.
4. I invite you to cinema.
5. You must now, this match is very important.
2010-04-10T18:45:48+02:00
1.
Whether you have nothing against if now watch sports programme?
2.
Yes, because i don't know what happen in the world
3.
ok perhaps you watching half of the message but I half of a sports programme
4.
I am inviting you to the cinema.
5.
You must now, this match is very important.